Szukaj

  • Ranking
  • I LO

    I Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach

  • ILOv2

    Najlepsze liceum w powiecie starachowickim.

A A A

Dnia 18 grudnia 2018 r. odbędą się obowiązkowe zebrania z rodzicami uczniów klas I, II i III o godz. 16.30 i konsultacje o godz. 17.15 - 17.45.

Wychowawcy zapoznają rodziców z propozycjami ocen śródrocznych.

Zapraszamy rodziców!