Szukaj

  • Ranking
  • I LO

    I Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach

  • ILOv2

    Najlepsze liceum w powiecie starachowickim.

A A A

Dnia 2 marca odbyła się na świetlicy szkolnej debata nt. „Uchodźcy w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia”, zorganizowana przez Szkolny Klub Europejski. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele klas : 1A - Weronika Borkowska, 1B - Klaudia Kopacz, Katarzyna Stefańska, Aleksandra Mergalska, Joanna Leszczyńska, Jolanta Styk, Karol Kozłowski,  1D - Konrad Wainberger,  2B - Artur Pastuszka i Konrad Rojek, oraz jako publiczność klasy : 1A i 1C. Prowadzącym debatę był Tomasz Niedziałek z klasy 2D.

Młodzież została podzielona na dwa obozy : zwolenników i przeciwników przyjmowania uchodźców do Unii Europejskiej. Obie strony w ramach debaty przedstawiały swoje merytoryczne argumenty mające ukazać zgromadzonym słuszność ich tez. W toku gorącej dyskusji pojawiały się m. in. tezy o zagrożeniu dla tożsamości cywilizacyjno – kulturowej Europy milionami emigrantów, którzy jednak nie identyfikują się z nową europejską Ojczyzną. Z drugiej strony padały argumenty o obowiązku pomocy uchodźcom którzy uciekają do Europy m. in. przed wojnami toczącymi się na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Podsumowaniem debaty było oddanie głosu zgromadzonej publiczności, która w głosowaniu miała się opowiedzieć za tezami jednej bądź drugiej strony. W wyniku głosowania, zdaniem większości zgromadzonej publiczności zwyciężyli przeciwnicy przyjmowania uchodźców do Unii Europejskiej.