Szukaj

  • Ranking
  • I LO

    I Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach

  • ILOv2

    Najlepsze liceum w powiecie starachowickim.

A A A

II Konkursu historyczny „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918” rozstrzygnięty !

Dnia 29 marca 2017 roku w I LO odbył się finał konkursu historycznego Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918. Konkurs zorganizowany przez Komisję Zakładową Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach i Stowarzyszenie Przyjaciół I LO „NASZA JEDYNKA” adresowany był do uczniów gimnazjów Powiatu Starachowickiego

Konkurs odbywał się w dwóch etapach. W eliminacjach szkolnych uczestniczyła prawie 60 gimnazjalistów  z dziesięciu gimnazjów powiatu starachowickiego. Do udziału w finale konkursu zakwalifikowało się 30 uczniów reprezentujących placówki oświatowe z gmin: Starachowice, Wąchock, Mirzec i Pawłów. Pierwszym etapem finałowych zmagań był test przygotowany przez komisję konkursową. 5 uczniów, którzy osiągnęli w etapie pisemnym najlepsze wyniki zmierzyło się następnie w quizie historycznym. Pytania podzielone były na tematyczne bloki: pieśń patriotyczna, broń i barwa, heraldyka, dzieje oręża polskiego i sławni Polacy. Suma punktów uzyskanych przez uczniów w etapie pisemnym i ustnym konkursu pozwoliła wyłonić jego laureatów:

 

1.Marcin Walendzik (Gimnazjum nr 1 w Starachowicach).

2.Jakub Wrona (Gimnazjum w Pawłowie).

3.Bartosz Kelner (Gimnazjum nr 4 w Starachowicach).

4.Albert Orczyk (Gimnazjum w Szerzawach).

5.Paulina Więcław (Gimnazjum w Rzepinie). 

 

Tytuł finalisty konkursu uzyskali:

6.Michał Błędziński (Gimnazjum nr 4 w Starachowicach).

7.Łukasz Sadło (Gimnazjum nr 3 w Starachowicach).

8.Adrian Krawczykowski  (Gimnazjum nr 3 w Starachowicach).

9.Nina Stępień (Gimnazjum nr 3 w Starachowicach).

1O.Julia Sobiesiek (Gimnazjum nr 4 w Starachowicach).

 SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM! 

Zwycięzcy zostali gratyfikowani cennymi nagrodami (I miejsce  -  600 zł, II miejsce -  500 zł, III miejsce - 300 zł, IV miejsce -  200 zł, V miejsce -  100 zł). Pozostali uczestnicy finału otrzymali cenne nagrody książkowe. Rozmach organizacyjny konkursu i ufundowanie cennych nagród były możliwe dzięki hojnym sponsorom. Fundatorami nagród byli:

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek – 600 zł.

Starosta Powiatu Starachowickiego Danuta Krępa – 500 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela – 300 zł.

Wójt Gminy Brody Marzena Bernat – 300 zł.

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn – 300 zł.

Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas – 300 zł.

Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Dorota Koczwańska-Kalita – zestawy edukacyjne.