Szukaj

  • Ranking
  • I LO

    I Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach

  • ILOv2

    Najlepsze liceum w powiecie starachowickim.

A A A

W miniony piątek odbył się w I LO finał Konkursu Historycznego „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”. Trzecią już edycję konkursu, wpisującego się w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, zorganizowali: Komisja Zakładowa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach i Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach „NASZA JEDYNKA”.  

Konkurs odbywał się w dwóch etapach. W eliminacjach szkolnych uczestniczyła prawie setka gimnazjalistów  z dziewięciu gimnazjów powiatu starachowickiego. Do udziału w finale konkursu zakwalifikowało się 33 uczniów reprezentujących placówki oświatowe z gmin: Starachowice, Wąchock, Mirzec i Pawłów. Finał rywalizacji miał miejsce 23 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. Pierwszym etapem zmagań był test przygotowany przez komisję konkursową. 5 uczniów, którzy osiągnęli w etapie pisemnym najlepsze wyniki zmierzyło się następnie w quizie historycznym. Pytania podzielone były na tematyczne bloki: pieśń patriotyczna, broń i barwa, heraldyka, dzieje oręża polskiego i sławni Polacy. Suma punktów uzyskanych przez uczniów w etapie pisemnym i ustnym konkursu pozwoliła wyłonić jego laureatów.

I miejsce - Marcin Walendzik (Gimnazjum nr 1 w Starachowicach).

II miejsce – Kacper Janus (Gimnazjum nr 4 w Starachowicach).

III miejsce - Nikodem Górski (Gimnazjum w Szerzawach).

IV – miejsce – Aleksandra Kwiecień (Gimnazjum nr 4 w Starachowicach).

V miejsce - Miłosz Styk (Gimnazjum w Rzepinie).

Zwycięzcy zostali gratyfikowani cennymi nagrodami (I miejsce  -  600 zł, II miejsce -  500 zł, III miejsce - 300 zł, IV miejsce -  200 zł, V miejsce -  100 zł). Pozostali uczestnicy finału otrzymali cenne nagrody książkowe i gry dydaktyczne. Rozmach organizacyjny konkursu i ufundowanie cennych nagród były możliwe dzięki hojnym sponsorom. Fundatorami nagród byli:

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek – 600 zł.

Starosta Powiatu Starachowickiego Danuta Krępa –1000 zł.

Wójt Gminy Brody Marzena Bernat – 300 zł.

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn – 300 zł.

Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas – nagrody książkowe.

Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Dorota Koczwańska-Kalita – gry dydaktyczne.