Szukaj

  • Ranking
  • I LO

    I Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach

  • ILOv2

    Najlepsze liceum w powiecie starachowickim.

A A A

W listopadzie młodzież klas I D, ID1, II B oraz III C I LO im. Tadeusza Kościuszki wzięła udział w katechezie pokazowej przeprowadzonej   na zjeździe rejonowym katechetów w parafii św. Trójcy w Starachowicach. Szczególnymi gośćmi tego spotkania byli: ks. dr Wojciech Wojtyła – wizytator katechetyczny diecezji radomskiej, panie metodyczki: dr Lidia Mergalska, mgr Elżbieta Dwojak, mgr Agnieszka Kwapisz oraz katecheci uczący w szkołach powiatu starachowickiego. Tematem katechezy była: „Eucharystia jako uobecnienie ofiary Chrystusa i Kościoła”. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w katechezie, którą poprowadziła nauczycielka religii p. Agnieszka Sołtykiewicz. Rok duszpastersko- katechetyczny 2019/2020 przeżywany jest w Kościele pod hasłem: WIELKA TAJEMNICA WIARY. Dopełnienie tego hasła  stanowi biblijne motto: „abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). Podstawowym założeniem programu duszpasterskiego na rok 2019/2020 jest zaproszenie wiernych do bardziej świadomego udziału w Eucharystii i pogłębienia wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Jak wskazuje Jan Paweł II, Eucharystia „prowadzi do szczytu wszelkich dóbr: to tu znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, ponieważ tu otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami” (Ecclesia de Eucharistia, 34). Zrozumienie przez chrześcijan wartości i sensu Mszy Świętej prowadzi do pełniejszego przeżywania ich relacji z Bogiem.

DZIĘKUJĘ ZA ZAANGAŻOWANIE W ZORGANIZOWANIE KATECHEZY DYREKCJI SZKOŁY, WYCHOWAWCOM, UCZNIOM I RODZICOM ORAZ KS. MACIEJOWI SZYMAŃSKIEMU I KS. KAROLOWI KOWALCZYKOWI.

Katechetka

Agnieszka Sołtykiewicz