Gra zostanie przeprowadzona 19 października 2017 roku na terenie miasta Starachowice i jest skierowana do uczniów gimnazjum. Celem gry jest wspólne świętowanie Europejskiego Dnia Języków Obcych, popularyzacja nauki języków obcych, poszerzanie zainteresowań. Zadaniem uczestników gry jest pokonanie całej trasy, wykonanie oraz zdobycie niezbędnego rekwizytu. Wygrywa zespół, który jako pierwszy dotrze na metę i okaże zdobyty rekwizyt. Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom gry przed jej rozpoczęciem. Warunkiem udziału w grze jest zgłoszenie zespołu w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach, drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 502759056. Zgłoszenia do gry przyjmowane będą do 12 października 2017. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszeń zespołów. Każdy zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (kartę drużyny), a następnie instrukcje niezbędne do rozpoczęcia gry. Gra rozpocznie się 19 października 2017 r. o godz. 09.00 w I LO im. Tadeusza Kościuszki, ul. Radomska 37 w Starachowicach. Gra będzie trwała dwie godziny. Do godziny 11:00 zespoły zobowiązane są udać się na metę gry. Ogłoszenie wyników gry i wręczenie nagród nastąpi 19 października 2017 r. o godz. 11.30 podczas finału gry. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 
19 października 2017 r.

 • 1. Organizatorzy 
  1. Organizatorami gry miejskiej (zwanej dalej „grą”), rozgrywanej 19 października 2017 r. w Starachowicach jest I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.
  2. I LO im. Tadeusza Kościuszki, w dalszej części regulaminu nazywana jest organizatorem. 
  3. Fundatorem nagród jest organizator i sponsorzy.
  4. W grze mogą brać udziału wyłącznie licealiści oraz uczniowie gimnazjum ( z opiekunem) (zwani dalej uczestnikami). 
  § 2. Zasady gry 
  1. Gra zostanie przeprowadzona w czwartek 19 października 2017 r. w godz. 09:00-11:00 na terenie miasta Starachowic. 
  2. Celem uczestników gry jest przejście całej trasy i rozwiązanie wszystkich zadań. Szczegóły realizacji tych celów zostaną podane uczestnikom gry przed jej rozpoczęciem. 
  3. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu liczącego 6 osób. Każda z osób uczestniczących w grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w grze opieki medycznej. Oprócz tego uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty) a także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem. 
  4. Podczas gry każdy zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy (wyposażony w aparat fotograficzny), za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z organizatorem i wykonywać zadania.
  5. Zgłoszenia do gry przyjmowane są do 12 października 2017 r. telefonicznie (502759056) lub za pomocą poczty internetowej (pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule: GRA MIEJSKA). 
  6. Gra rozpocznie się 19 października 2017 r. o godz. 09:00 w I LO w Starachowicach w świetlicy szkolnej.
  7.Przed rozpoczęciem gry każdy zespół otrzyma Kartę Drużyny. 
  8. Gra kończy się 19 października 2017 r. o godz. 11.00. O wskazanej godzinie wszystkie zespoły zobowiązane są niezwłocznie udać się na metę gry, która będzie podana w ostatnim punkcie gry. Jeśli drużyna, po upływie wyznaczonego czasu nie dotrze do ostatniego punktu gry, może otrzymać telefonicznie informację o tym, gdzie znajduje się meta. 
  9. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba uczestników w zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności zespół może zostać zdyskwalifikowany. 
  10. W przypadku naruszenia przez uczestnika gry lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie gry organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi Karty i wykluczenia go z gry. Decyzja organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 
  11. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. 
  12. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w grze uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883). 
  § 3. Wyłanianie zwycięzców 
  1. Wygrywa zespół, który jako pierwszy dotrze na metę z kompletem rozwiązanych zadań. 
  2. W niejasnych przypadkach, decyzja o przyznaniu miejsca należy do organizatora. 
  3. Ogłoszenie wyników gry i wręczenie nagród nastąpi 19 października 2017 r. nie później niż o godz. 11.30 na mecie gry. 
  § 4. Nagrody 
  1. Dla zwycięzców przewidziano nagrodę główną, dla pozostałych zespołów zestawy gadżetów ufundowane przez organizatora i sponsorów.
  § 5. Postanowienia końcowe 
  1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej oraz na fanpage I LO im. Tadeusza Kościuszki.
  2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do organizatora. 
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.