Dnia 9 stycznia 2018 r. odbędą się obowiązkowe zebrania dla uczniów klas I, II i III, na których rodzice zostaną zapoznani z przymierzonymi ocenami na semestr I. 

Zebrania odbędą się o godzinie 16.30.

Następnie odbędą się konsultacje z nauczycielami wszystkich przedmiotów w godzinach 17.15 - 17.45.

ZAPRASZAMY RODZICÓW!