ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

Nasza oferta edukacyjna obejmuje starannie profilowane klasy (szczególnie wiele godzin w cyklu nauczania przeznaczone jest na przedmioty kierunkowe, wybierane przez uczniów na egzaminie maturalnym) i bogaty wybór zajęć dodatkowych (fakultety przedmiotowe, koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze). Dopasowując nasze propozycje do aspiracji i edukacyjnych potrzeb naszych uczniów proponujemy szereg rekrutacyjnych nowości:

W trosce o jakoś edukacji lingwistycznej prowadzimy naukę w grupach międzyoddziałowych uwzględniających stopień opanowania wybranych przez uczniów języków obcych. Zastosowanie tego nowatorskiego rozwiązania umożliwi uczniom (niezależnie od zdeklarowanego profilu klasy) naukę wybranych przez siebie języków obcych. Każdy mieć będzie szansę trafić do grup językowych, które uzna za stosowne dla siebie. Wybierać będzie można nie tylko język (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski), ale także poziom zaawansowania. Dla tych, którzy pragną rozwijać swoje lingwistyczne talenty mamy ofertę dodatkową: możliwość uczestnictwa w fakultatywnych zajęciach języka włoskiego.
Osobom zainteresowanym uzyskiwaniem certyfikatów językowych z języka angielskiego oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalnej, międzyoddziałowej grupy językowej przygotowującej do egzaminów First Certificate in English oraz Certificate in Advanced English.