Images-loading

Dyrekcja

 

Dyrektor Szkoły

mgr Dariusz Lipiec

Z-ca Dyrektora Szkoły

mgr Bohdan Izak