Strona 1 z 8 Wyników 1 - 50 z 363

Nazwisko Imię Lata pracy Nauczane przedmioty
Chojnacka Iwona 0 - nadal język angielski, ,
Pawełczyk Witold 0 - nadal fizyka, ,
Baran Władysław 1936 - 1937 j. polski, j. łaciński,
Flis Jan 1936 - 1936 geografia, przyroda,
Francuz Stanisław 1936 - 1940 historia, ,
Jasiewicz Wincenty 1936 - 1946 j. niemiecki, ,
Lipko Kazimierz 1936 - 1949 zajęcia praktyczne, rysunki,
Nowakówna Helena 1936 - 1937 zajęcia praktyczne, ,
Petryszak ks. Kazimierz 1936 - 1937 religia, ,
Stawirej Wacław 1936 - 1937 gimnastyka, ,
Stefańska Elżbieta 1936 - 1937 matematyka, ,
Cholewa Felicja 1937 - 1939 j. polski, ,
Cholewa Stanisław 1937 - 1939 geografia, przyroda,
Kajfasz Jan 1937 - 1945 historia, j. łaciński,
Szopski Władysław 1937 - 1939 gimnastyka, przysposobienie wojskowe,
Wlazłowska Maria 1937 - 1939 zajęcia praktyczne, rysunki,
Zdšbłasz ks. Władysław 1937 - 1939 religia, ,
Zwierzycki Henryk 1937 - 1939 matematyka, fizyka, chemia
Czochara Stanisława 1938 - 1939 historia, ,
Gąsiorowska Anna 1938 - 1939 przysposobienie wojskowe, ,
Maliński ks. Stanisław 1938 - 1939 religia, ,
Goszcz Karol 1939 - 1940 0, ,
Kubkowski ks. Jan 1939 - 1940 religia, ,
Lipko Zofia 1939 - 1950 historia, ,
Samuelli Leontyna 1939 - 1940 , ,
Tomczyk Helena 1939 - 1940 0, ,
Uchowicz Roman 1939 - 1940 0, ,
Aleksandrowicz Helena 1945 - 1949 j. polski, j. łaciński,
Bobowska Amelia 1945 - 1949 j. niemiecki, chemia, rysunki
Brodowicz Kazimierz 1945 - 1945 matematyka, fizyka,
Budzynowski Józef 1945 - 1945 chemia, ,
Bujnowski Kazimierz 1945 - 1945 matematyka, fizyka,
Charczuk Stanisław 1945 - 1946 matematyka, fizyka,
Czajko Kazimiera 1945 - 1949 geografia, matematyka,
Czaplińska Zofia 1945 - 1973 j. angielski, j. niemiecki,
Dobner Zofia 1945 - 1955 historia, ,
Dobrodziej Jadwiga 1945 - 1945 j. polski, ,
Gałecki Antoni 1945 - 1945 chemia, fizyka,
Garbacz Jerzy 1945 - 1945 fizyka, matematyka,
Gąsawski ks. Jan 1945 - 1945 religia, j. łaciński,
Gimżewska Stefania 1945 - 1945 j. niemiecki, ,
Gmytrasiewicz Jan 1945 - 1971 matematyka, fizyka,
Golański Henryk 1945 - 1945 j. łaciński, ,
Jankiewicz Jan 1945 - 1945 j. niemiecki, ,
Jankowska Krystyna 1945 - 1945 geografia, ,
Jeziorska Leontyna 1945 - 1945 j. polski, ,
Kaczorowska Zofia 1945 - 1949 j. polski, historia,
Karkocha Władysław 1945 - 1972 matematyka, ,
Laskowska Janina 1945 - 1945 j. polski, j. łaciński,
Laskowski Bolesław 1945 - 1945 historia, ,

Strona 1 z 8 Wyników 1 - 50 z 363