ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych w  2010 r.

Nazwa olimpiady

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko opiekuna

Finalista/laureat

XXXIX Olimpiada Biologiczna

Olga Rużycka

Grażyna Senderowska

finalista

XXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olga Rużycka

Grażyna Senderowska

finalista