ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych w  2011 r.

 

Nazwa olimpiady

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko opiekuna

Finalista/laureat

XXXVII Olimpiada Historyczna

Kamila Stasiak

Bohdan Izak

finalista

XVIII Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Magdalena Mikulka

Jarosław Ciepliński

finalista

XI Olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.”

Aleksandra Nachyła

Robert Słoka

laureat

XI Olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.”

Joanna Sobczyk

Robert Słoka

laureat

XI Olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.”

Krystian Jagieła

Robert Słoka

finalista