ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych w  2013 r.

 

Nazwa olimpiady

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko opiekuna

Finalista/laureat

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Iga Gruca

Grażyna Senderowska

finalista

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Michalina Izak

Grażyna Senderowska

finalista

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Weronika Zawłocka

Grażyna Senderowska

finalista

Olimpiada Wiedzy o Solidarności „Dwie Dekady Solidarności”

Martyna Roman

Agnieszka Samsonowska

finalista

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Karolina Bojara

Monika Moskal

finalista