ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych w  2014 r.

 

Nazwa olimpiady

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko opiekuna

Finalista/laureat

XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Iga Gruca

Grażyna Senderowska

finalista

XLII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Julia Lichoka

Teresa Śpiewak

finalista