ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych w roku 2015

Nazwa olimpiady

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko opiekuna

Finalista/laureat

XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Marcel Gralec

Grażyna Senderowska

finalista

XLI Olimpiada Historyczna

Tomasz Janas

Robert Słoka

laureat

VIII Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Małgorzata Samela

Robert Słoka

laureat

VIII Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Norbert Sikorski

Robert Słoka

laureat

XXVII Olimpiada Filozoficzna

Norbert Sikorski

Monika Moskal

finalista

XXVII Olimpiada Filozoficzna

Małgorzata Perchel

Anita Utnik

uczestnik

XXV Olimpiada Teologii Katolickiej

Anna Bonio

Paweł Marczak

finalista

Świętokrzyski Maraton Matematyczny

Maciej Purski

Joanna Pucułek

Wyróżnienie

w kategorii A

Świętokrzyski Maraton Matematyczny

Patryk Sowiński

Joanna Pucułek

II miejsce

 w kategorii A

Konkurs fizyczny w ramach projektu „Innowacyjny program nauczania fizyki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w tym uczniów szczególnie uzdolnionych”

Małgorzata Sokół

Przemysław Wolszczak

I miejsce p. podstawowy

Albert Rojek

II miejsce p. podstawowy

Norbert Sikorski

III miejsce p. rozszerzony