ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach
ul. Radomska 37
27-200 Starachowice
woj. świętokrzyskie

tel./fax   41 274 77 02
fax.  41 274 77 02

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sekretariat

Z uwagi na przeładowanie stanów osobowych poszczególnych klas proponujemy zgłosić akces do  klasy matematyczno-geograficznej.

Dlaczego warto wybrać klasę matematyczno-geograficzną w I LO w Starachowicach:

 1. Szerokie spectrum rozszerzeń: matematyka, geografia, fizyka lub informatyka w połączeniu z bogatą ofertą językową: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski daje szanse podjęcia studiów na renomowanych uniwersytetach i studiach politechnicznych.
 2. Udział w zajęciach terenowych z geografii i podstaw geodezji.
 3. Możliwość udziału w projektach edukacyjnych z zakresu: matematyki, fizyki, gografii, geografii krajoznawczej, geologii, architektury i ochrony środowiska.
 4. Udział w zajęciach laboratoryjnych Politechniki Świętokrzyskiej.
 5. Gwarantowana wysoka jakość kształcenia i niepowtarzalna atmosfera.

 

 

 

Tegoroczny Dzień Otwarty w Jedynce już za nami! Na szczęście pozostają zdjęcia i wspomnienia. Atmosfera, mimo niesprzyjającej pogody, było gorąca! Na naszych gości czekały niezliczone atrakcje i niespodzianki. W śród nich między innymi: koncert zespołu szkolnego, występ chóru nauczycielskiego i wspólne tańce. A w pracowniach: zagadki filmowe, potyczki matematyczne, spektakularne pokazy fizyczne i chemiczne, karaoke przebojów brytyjskich, bawarski poczęstunek i quiz, francuska uczta w wiosce Asterixa, tajemniczy Escape Room, a na deser mnóstwo pyszności przygotowanych przez naszych uczniów.

Dziękujemy gimnazjalistom za tak liczne przybycie, a nauczycielom i uczniom I LO za tak wspaniałą organizację i przyjęcie.

Mamy nadzieję, że z gimnazjalistami zobaczymy się już niebawem - we wrześniu. 

ZAPRASZAMY DO I LO - NAJLEPSZEJ SZKOŁY W MIEŚCIE!!!

Nasza oferta edukacyjna obejmuje starannie profilowane klasy (szczególnie wiele godzin w cyklu nauczania przeznaczone jest na przedmioty kierunkowe, wybierane przez uczniów na egzaminie maturalnym) i bogaty wybór zajęć dodatkowych (fakultety przedmiotowe, koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze). Dopasowując nasze propozycje do aspiracji i edukacyjnych potrzeb naszych uczniów proponujemy szereg rekrutacyjnych nowości:

Czytaj więcej: Nowości rekrutacyjne

 Istotne terminy dla kandydatów

od 14 maja
do 20 czerwca 2018 r
.
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22 do 26 czerwca 2018 r.
  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 9 lipca 2018 r.
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 10 lipca 2018 r.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 13 lipca 2018 r.
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

do 18 lipca 2018 r.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Ubiegający się o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach proszeni są o składanie w sekretariacie szkoły:

 • Wniosku o przyjęcie do szkoły.
 • Dwóch fotografii


Wszelkie informacje związane z rekrutacją uzyskać można
w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-15:00
(tel. 412 747 702)

Czekamy na Was! Czekamy na Ciebie!

 

 

Warunki rekrutacji do klas I

I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki

w Starachowicach

 

Podstawa prawna rekrutacji :

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum  (Dz.U. z 2017 poz.586)

 • §1

Do klasy pierwszej może być przyjęty uczeń posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym regulaminie.

 • §2

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z przedmiotów określonych zarządzeniem dyrektora szkoły;

a) do klasy matematyczno - fizycznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);

b) do klasy matematyczno - geograficznej : język polski, matematyka, geografia, fizyka lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);

c) do klasy humanistyczno - lingwistycznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub wiedza o społeczeństwie (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);

d) do klasy biologiczno - chemicznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę).

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;

5) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 • §3

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w procesie rekrutacji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.  

 • §4

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinien uzyskać co najmniej poprawną ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 • §5

W sprawach rekrutacji decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne.

 

Z pełną odpowiedzialnością za wypowiadane słowa mówimy: „Jedynka” – najlepszy wybór od pokoleń! To nie slogan, ale miarodajna charakterystyka jakości pracy najstarszej i zarazem najlepszej szkoły średniej w powiecie starachowickim. Nie może być inaczej skoro:

 • ·         W 2017 roku 100% naszych uczniów z powodzeniem zdało egzamin maturalny.
 • ·         W ogólnopolskim rankingu liceów miesięcznika „Perspektywy” z 2018 roku sklasyfikowani zostaliśmy na 6 miejscu w województwie świętokrzyskim, zyskując prawo posługiwania się prestiżowym tytułem „Brązowej Szkoły 2018”.
 • ·         W rankingu szkół olimpijskich „Pespektyw” z 2016 roku zajęliśmy 3 miejsce w województwie świętokrzyskim.

Jesteśmy szkołą o pięknych tradycjach, wspaniałym dorobku i świetnych perspektywach. Jako najstarsza (istniejąca od 1936 roku) szkoła średnia w mieście szczycimy się rzeszą ponad 8 tysięcy absolwentów, którzy odebrawszy staranne wykształcenie, realizują swoje edukacyjne zamierzenia, osiągają zawodowe i życiowe sukcesy. Najlepszą miarą jakości edukacji prowadzonej w I LO jest fakt, iż blisko 100% naszych absolwentów zdobywa indeksy renomowanych uczelni.

Potrafimy doskonale przygotować naszych uczniów do matury, stanowiącej przepustkę na wymarzone studia wyższe. Z dumą spoglądamy na wyniki uzyskiwane przez naszych abiturientów. Są one znacznie wyższe od średnich wyników publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Potwierdzeniem świetnych wyników naszych abiturientów na egzaminie maturalnym są rokrocznie przygotowywane rankingi. Będąc bezapelacyjnie najlepszą szkołą średnią w Starachowicach jesteśmy klasyfikowani w gronie najlepszych szkół województwa świętokrzyskiego.

Mamy wybitne osiągnięcia w pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Powodem naszej dumy są sukcesy uczniów I LO we wszystkich liczących się olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W ciągu ostatnich kilku lat ponad 80. naszych uczniów uzyskało tytuł laureata lub finalisty eliminacji centralnych. Rokrocznie olimpijskie laury zdobywają uczniowie, których pasją pozostają przedmioty humanistyczne, przyrodnicze i ścisłe. W bieżącym roku szkolnym po olimpijskie laury na szczeblu centralnym sięgnęli uczniowie I LO uczestniczący w Olimpiadzie Matematycznej i Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

Szkoła posiada doskonałą bazę dydaktyczną. Dysponujemy najnowocześniejszą infrastrukturą sportową w Starachowicach. Do dyspozycji naszych uczniów jest nowo wybudowana hala sportowa z pełnym zapleczem sanitarnym i siłownią. W szkole funkcjonuje bogato wyposażona biblioteka i świetlica szkolna. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki i sklepiku szkolnego. Szkolne pracownie są dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie I LO mogą korzystać z dwóch pracowni informatycznych wyposażonych w ponad 40 komputerów. Skomputeryzowana jest również biblioteka szkolna (centrum multimedialne), sekretariat szkoły i pokój nauczycielski. Dzięki stałemu łączu każdy komputer w szkole ma dostęp do szybkiego internetu. Wszystkie klasy to  nowoczesne pracownie multimedialne, które dają szansę na stałe podnoszenie atrakcyjności i efektywności procesu dydaktycznego. 

Stale wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną dopasowując ją do potrzeb i aspiracji naszych uczniów. Dla tych, którzy rozpoczną edukację w klasie humanistyczno - lingwistycznej oferujemy możliwość uczestnictwa w fakultatywnym programie edukacji filmowej. Uczestnikom projektu proponujemy cotygodniowe zajęcia dodatkowe w ramach ogólnopolskiego projektu „Filmoteka Szkolna” (objętego patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Celem tychże zajęć jest nauczenie świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową oraz rozpoznawania środków wyrazu artystycznego, którymi posługuje się film. Proponujemy także comiesięczny udział w „Szkolnych Spotkaniach Filmowych” organizowanych przez kieleckie kino „Moskwa” przy poparciu i współpracy Filmoteki Narodowej.

W trosce o stałe podnoszenie jakości edukacji lingwistycznej prowadzimy - jako jedyna szkoła w mieście - naukę w grupach międzyoddziałowych uwzględniających stopień opanowania wybranych przez uczniów języków obcych. Zastosowanie tego nowatorskiego rozwiązania umożliwia uczniom (niezależnie od zdeklarowanego profilu klasy) naukę wybranych przez siebie języków obcych. Osobom zainteresowanym uzyskiwaniem certyfikatów językowych z języka angielskiego oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalnej, międzyoddziałowej grupy językowej przygotowującej do egzaminów First Certificate in English oraz Certificate in Advanced English.

I Liceum Ogólnokształcące ma najbogatszą ofertę językową spośród wszystkich szkół powiatu starachowickiego. Nasi uczniowie mogą uczyć się języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego. Praktyczną znajomość języków obcych można doskonalić uczestnicząc w obozach językowych UNESCO i wymianach młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Rumunii oraz angażując się w projekty realizowane we współpracy ze szkołami z krajów Unii Europejskiej.

Współpracujemy z wieloma uczelniami i placówkami badawczymi w kraju i za granicą. Szczególnie atrakcyjne są wyjazdy organizowane dla pasjonatów fizyki do Genewy i Barcelony.

Jesteśmy szkołą o niepowtarzalnym klimacie! Tylko u nas podczas Dnia Wiosny usłyszycie śpiewających nauczycieli. U nas też możecie zabłysnąć talentem reżyserskim i aktorskim przygotowując spektakle na Dzień Teatru lub zagrać w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Poligloci! Dla Was mamy Dzień Języków Obcych. Możecie wcielić się w ulubionego rapera, wygłosić w języku Szekspira słynny monolog Hamleta. To nie wszystko. W szkole działa dyskusyjny klub filmowy, Liga Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż,  szkolny klub europejski, szkolny klub sportowy oraz 111 Artystyczna Drużyna Harcerska.

Liczymy na Wasz udział we współrządzeniu szkołą. Chcemy wspierać Waszą samorządność. W przypadku trudności zapewniamy fachową pomoc pedagoga szkolnego, psychologów i wychowawców. W porozumieniu z nauczycielami możecie skorzystać również z różnych form indywidualnej pomocy w nauce i uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z wybranych przez Was przedmiotów. W trosce o wasz wszechstronny rozwój przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w pracach koła filmowego, teatralnego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, matematycznego, historycznego, warsztatach źródłoznawczych i informatycznych, zajęciach lingwistycznych i sportowych.