ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach
ul. Radomska 37
27-200 Starachowice
woj. świętokrzyskie

tel./fax   41 274 77 02
fax.  41 274 77 02

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sekretariat

 Istotne terminy dlaabsolwentów gimnazjum

od 13 maja
do 25 czerwca 2019 r
.
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 21 do 25 czerwca 2019 r.
  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 16 lipca 2019 r.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 16 do 25 czerwca 2019 r.   Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

25 lipca 2019 r.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Ubiegający się o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach proszeni są o składanie w sekretariacie szkoły:

 • Wniosku o przyjęcie do szkoły.
 • Dwóch fotografii


Wszelkie informacje związane z rekrutacją uzyskać można
w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-15:00
(tel. 412 747 702)

Czekamy na Was! Czekamy na Ciebie!

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020 będą brane pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  :
 1.  do klasy matematyczno - fizycznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);
 2.  do klasy matematyczno - geograficznej : język polski, matematyka, geografia, fizyka lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);
 3.  do klasy humanistyczno - lingwistycznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub wiedza o społeczeństwie (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);
 4.  do klasy biologiczno - chemicznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę).


 

od 13 maja
do 25 czerwca 2019 r
.
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 21 do 25 czerwca 2019 r.
  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 16 lipca 2019 r.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 16 do 25 czerwca 2019 r.   Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

25 lipca 2019 r.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Ubiegający się o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach proszeni są o składanie w sekretariacie szkoły:

 • Wniosku o przyjęcie do szkoły.
 • Dwóch fotografii


Wszelkie informacje związane z rekrutacją uzyskać można
w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-15:00
(tel. 412 747 702)

Czekamy na Was! Czekamy na Ciebie!

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 będą brane pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  :
 1. do klasy matematyczno - fizycznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);
 2. do klasy matematyczno - geograficznej : język polski, matematyka, geografia, język angielski lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);
 3. do klasy humanistyczno - lingwistycznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub wiedza o społeczeństwie (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);
 4. do klasy biologiczno - chemicznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę).

Z pełną odpowiedzialnością za wypowiadane słowa mówimy: „Jedynka” – najlepszy wybór od pokoleń! To nie slogan, ale miarodajna charakterystyka jakości pracy najstarszej i zarazem najlepszej szkoły średniej w powiecie starachowickim. Nie może być inaczej skoro:

 •   W rankingu szkół olimpijskich „Pespektyw” z 2016 roku zajęliśmy 3 miejsce w województwie świętokrzyskim.
 • W 2017 roku 100% naszych uczniów z powodzeniem zdało egzamin maturalny.
 • ·         W ogólnopolskim rankingu liceów miesięcznika „Perspektywy” z 2018 roku sklasyfikowani zostaliśmy na 6 miejscu w województwie świętokrzyskim, zyskując prawo posługiwania się prestiżowym tytułem „Brązowej Szkoły 2018”.
 • ·        
 • W rankingu szkół olimpijskich „Pespektyw” z 2016 roku zajęliśmy 3 miejsce w województwie świętokrzyskim.

W ogólnopolskim rankingu liceów miesięcznika „Perspektywy” z 2019 roku sklasyfikowani zostaliśmy na 12 miejscu w województwie świętokrzyskim, zyskując prawo posługiwania się prestiżowym tytułem „Srebrnej  Szkoły 2019”.

Jesteśmy szkołą o pięknych tradycjach, wspaniałym dorobku i świetnych perspektywach. Jako najstarsza (istniejąca od 1936 roku) szkoła średnia w mieście szczycimy się rzeszą ponad 8 tysięcy absolwentów, którzy odebrawszy staranne wykształcenie, realizują swoje edukacyjne zamierzenia, osiągają zawodowe i życiowe sukcesy. Najlepszą miarą jakości edukacji prowadzonej w I LO jest fakt, iż blisko 100% naszych absolwentów zdobywa indeksy renomowanych uczelni.

Potrafimy doskonale przygotować naszych uczniów do matury, stanowiącej przepustkę na wymarzone studia wyższe. Z dumą spoglądamy na wyniki uzyskiwane przez naszych abiturientów. Są one znacznie wyższe od średnich wyników publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Potwierdzeniem świetnych wyników naszych abiturientów na egzaminie maturalnym są rokrocznie przygotowywane rankingi. Będąc bezapelacyjnie najlepszą szkołą średnią w Starachowicach jesteśmy klasyfikowani w gronie najlepszych szkół województwa świętokrzyskiego.

Mamy wybitne osiągnięcia w pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Powodem naszej dumy są sukcesy uczniów I LO we wszystkich liczących się olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W ciągu ostatnich kilku lat ponad 80. naszych uczniów uzyskało tytuł laureata lub finalisty eliminacji centralnych. Rokrocznie olimpijskie laury zdobywają uczniowie, których pasją pozostają przedmioty humanistyczne, przyrodnicze i ścisłe. W bieżącym roku szkolnym po olimpijskie laury na szczeblu centralnym sięgnęli uczniowie I LO uczestniczący w Olimpiadzie Matematycznej i Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

Szkoła posiada doskonałą bazę dydaktyczną. Dysponujemy najnowocześniejszą infrastrukturą sportową w Starachowicach. Do dyspozycji naszych uczniów jest nowo wybudowana hala sportowa z pełnym zapleczem sanitarnym i siłownią. W szkole funkcjonuje bogato wyposażona biblioteka i świetlica szkolna. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki i sklepiku szkolnego. Szkolne pracownie są dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie I LO mogą korzystać z dwóch pracowni informatycznych wyposażonych w ponad 40 komputerów. Skomputeryzowana jest również biblioteka szkolna (centrum multimedialne), sekretariat szkoły i pokój nauczycielski. Dzięki stałemu łączu każdy komputer w szkole ma dostęp do szybkiego internetu. Wszystkie klasy to  nowoczesne pracownie multimedialne, które dają szansę na stałe podnoszenie atrakcyjności i efektywności procesu dydaktycznego. 

Stale wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną dopasowując ją do potrzeb i aspiracji naszych uczniów. Dla tych, którzy rozpoczną edukację w klasie humanistyczno - lingwistycznej oferujemy możliwość uczestnictwa w fakultatywnym programie edukacji filmowej. Uczestnikom projektu proponujemy cotygodniowe zajęcia dodatkowe w ramach ogólnopolskiego projektu „Filmoteka Szkolna” (objętego patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Celem tychże zajęć jest nauczenie świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową oraz rozpoznawania środków wyrazu artystycznego, którymi posługuje się film. Proponujemy także comiesięczny udział w „Szkolnych Spotkaniach Filmowych” organizowanych przez kieleckie kino „Moskwa” przy poparciu i współpracy Filmoteki Narodowej.

W trosce o stałe podnoszenie jakości edukacji lingwistycznej prowadzimy - jako jedyna szkoła w mieście - naukę w grupach międzyoddziałowych uwzględniających stopień opanowania wybranych przez uczniów języków obcych. Zastosowanie tego nowatorskiego rozwiązania umożliwia uczniom (niezależnie od zdeklarowanego profilu klasy) naukę wybranych przez siebie języków obcych. Osobom zainteresowanym uzyskiwaniem certyfikatów językowych z języka angielskiego oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalnej, międzyoddziałowej grupy językowej przygotowującej do egzaminów First Certificate in English oraz Certificate in Advanced English.

I Liceum Ogólnokształcące ma najbogatszą ofertę językową spośród wszystkich szkół powiatu starachowickiego. Nasi uczniowie mogą uczyć się języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego. Praktyczną znajomość języków obcych można doskonalić uczestnicząc w obozach językowych UNESCO i wymianach młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Rumunii oraz angażując się w projekty realizowane we współpracy ze szkołami z krajów Unii Europejskiej.

Współpracujemy z wieloma uczelniami i placówkami badawczymi w kraju i za granicą. Szczególnie atrakcyjne są wyjazdy organizowane dla pasjonatów fizyki do Genewy i Barcelony.

Jesteśmy szkołą o niepowtarzalnym klimacie! Tylko u nas podczas Dnia Wiosny usłyszycie śpiewających nauczycieli. U nas też możecie zabłysnąć talentem reżyserskim i aktorskim przygotowując spektakle na Dzień Teatru lub zagrać w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Poligloci! Dla Was mamy Dzień Języków Obcych. Możecie wcielić się w ulubionego rapera, wygłosić w języku Szekspira słynny monolog Hamleta. To nie wszystko. W szkole działa dyskusyjny klub filmowy, Liga Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż,  szkolny klub europejski, szkolny klub sportowy oraz 111 Artystyczna Drużyna Harcerska.

Liczymy na Wasz udział we współrządzeniu szkołą. Chcemy wspierać Waszą samorządność. W przypadku trudności zapewniamy fachową pomoc pedagoga szkolnego, psychologów i wychowawców. W porozumieniu z nauczycielami możecie skorzystać również z różnych form indywidualnej pomocy w nauce i uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z wybranych przez Was przedmiotów. W trosce o wasz wszechstronny rozwój przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w pracach koła filmowego, teatralnego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, matematycznego, historycznego, warsztatach źródłoznawczych i informatycznych, zajęciach lingwistycznych i sportowych.