Images-loading

KONKURS HISTORYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY

Konkursu historyczny
 „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”
 rozstrzygnięty !

Dnia 22 marca 2016 roku w I LO odbył się finał konkursu historycznego Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918. Konkurs zorganizowany przez Komisję Zakładową Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach i Stowarzyszenie Przyjaciół I LO „NASZA JEDYNKA” adresowany był do uczniów gimnazjów Powiatu Starachowickiego

 

Konkurs odbywał się w dwóch etapach. W eliminacjach szkolnych uczestniczyła prawie setka gimnazjalistów  z dziesięciu gimnazjów powiatu starachowickiego. Do udziału w finale konkursu zakwalifikowało się 32 uczniów reprezentujących placówki oświatowe z gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Pawłów. Pierwszym etapem finałowych zmagań był test przygotowany przez komisję konkursową. 5 uczniów, którzy osiągnęli w etapie pisemnym najlepsze wyniki zmierzyło się następnie w quizie historycznym. Pytania podzielone były na tematyczne bloki: pieśń patriotyczna, broń i barwa, heraldyka, dzieje oręża polskiego i sławni Polacy. Suma punktów uzyskanych przez uczniów w etapie pisemnym i ustnym konkursu pozwoliła wyłonić jego laureatów:

  1. Weronika Jagiełło (Gimnazjum w Chybicach).
  2. Daniel Staszewski (Gimnazjum w Szerzawach).
  3. Bartłomiej Sikorski (Społeczne Gimnazjum w Starachowicach).
  4. Adrian Malinowski (Gimnazjum w Szerzawach).
  5. Aleksandra Kwiecień (Gimnazjum nr 4 w Starachowicach).

Tytuł finalisty konkursu uzyskali:

  1. Jakub Wrona (Gimnazjum w Pawłowie).
  2. Jakub Łygan (Gimnazjum nr 1 w Starachowicach).
  3. Natalia Sepiół (Gimnazjum w Rzepinie).
  4. Bartosz Kelner (Gimnazjum nr 4 w Starachowicach).
  5. Mikołaj Moliński (Gimnazjum w Mircu).

Zwycięzcy zostali gratyfikowani cennymi nagrodami (I miejsce  -  600 zł, II miejsce -  500 zł, III miejsce - 300 zł, IV miejsce -  200 zł, V miejsce -  100 zł). Pozostali uczestnicy finału otrzymali cenne nagrody książkowe i gry dydaktyczne. Rozmach organizacyjny konkursu i ufundowanie cennych nagród były możliwe dzięki hojnym sponsorom. Fundatorami nagród byli:

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek – 600 zł.

Starosta Powiatu Starachowickiego Dariusz Dąbrowski – 500 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela – 300 zł.

Wójt Gminy Brody Marzena Bernat – 300 zł.

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn – 300 zł.

Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas – nagrody książkowe.

Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Dorota Koczwańska-Kalita – gry dydaktyczne.