Images-loading

WYNIKI ELIMINACJI W KONKURSIE HISTORYCZNYM

Lista uczniów zakwalifikowanych do finału
I KONKURSU HISTORYCZNEGO
Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918

 

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

Liczba uzyskanych punktów

Imię i nazwisko  nauczyciela - opiekuna

1

Adrian Malinowski

Gimnazjum w Szerzawach

57

Monika Nowak-Matysek

2

Weronika Jagiełło

Gimnazjum w Chybicach

54

Marek Kalisz

3

Bartłomiej Sikorski

Społeczne Gimnazjum

w Starachowicach

51

Patrycja Miernik

4

Natalia Sepiół

Gimnazjum w Rzepinie

48

Małgorzata Lefek

5

Kornelia Klepacz

Gimnazjum w Krynkach

48

Mariola Surowiec

6

Mikołaj Moliński

Gimnazjum w Mircu

48

Wiesława Ziewiecka

7

Jakub Wrona

Gimnazjum w Pawłowie

46

Grzegorz Latała

8

Daniel Staszewski

Gimnazjum w Szerzawach

44

Monika Nowak-Matysek

9

Aleksandra Kwiecień

Gimnazjum nr 4

w Starachowicach

42

Paweł Rdzanek

10

Elżbieta Raczyńska

Gimnazjum nr 1

w Starachowicach

41

Krzysztof Kasprzyk

11

Małgorzata Myszka

Gimnazjum nr 3

w Starachowicach

41

Marzena Kasprzyk

12

Weronika Miziewicz

Gimnazjum w Szerzawach

41

Monika Nowak-Matysek

13

Kamil Stachuczy

Gimnazjum w Krynkach

41

Mariola Surowiec

14

Ewelina Graba

Gimnazjum w Szerzawach

40

Monika Nowak-Matysek

15

Szymon Łebek

Społeczne Gimnazjum

w Starachowicach

39

Patrycja Miernik

16

Aleksandra Kusiak

Gimnazjum w Krynkach

38

Mariola Surowiec

17

Katarzyna Garbacz

Gimnazjum w Chybicach

37

Marek Kalisz

18

Aleksandra Bojara

Gimnazjum nr 1

w Starachowicach

36

Krzysztof Kasprzyk

19

Bartosz Kelner

Gimnazjum nr 4

w Starachowicach

35

Beata Stanecka

20

Martyna Kozik

Gimnazjum w Mircu

35

Wiesława Ziewiecka

21

Julia Kolanowska

Gimnazjum nr 4

w Starachowicach

34

Beata Stanecka

22

Szymon Lutowicz

Gimnazjum w Rzepinie

34

Małgorzata Lefek

23

Aleksandra Zając

Gimnazjum

w Mircu

34

Wiesława Ziewiecka

24

Jakub Stępniewski

Społeczne Gimnazjum

w Starachowicach

33

Patrycja Miernik

25

Faustyna Sitek

Gimnazjum w Chybicach

33

Marek Kalisz

26

Jakub Łygan

Gimnazjum nr 1

w Starachowicach

32

Krzysztof Kasprzyk

27

Natalia Rafalik

Gimnazjum w Mircu

32

Wiesława Ziewiecka

28

Łukasz Sadło

Gimnazjum nr 3

w Starachowicach

31

Marzena Kasprzyk

29

Michał Sepioło

Gimnazjum w Rzepinie

31

Małgorzata Lefek

30

Katarzyna Krakowiak

Gimnazjum w Mircu

31

Wiesława Ziewiecka

31

Agata Kunecka

Gimnazjum w Mircu

30

Wiesława Ziewiecka

32

Diana Romanowska

Gimnazjum w Mircu

30

Wiesława Ziewiecka