ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

Z pełną odpowiedzialnością za wypowiadane słowa mówimy: „Jedynka” – najlepszy wybór od pokoleń! To nie slogan, ale miarodajna charakterystyka jakości pracy najstarszej i zarazem najlepszej szkoły średniej w powiecie starachowickim. Nie może być inaczej skoro:

  • ·         W 2017 roku 100% naszych uczniów z powodzeniem zdało egzamin maturalny.
  • ·         W ogólnopolskim rankingu liceów miesięcznika „Perspektywy” z 2018 roku sklasyfikowani zostaliśmy na 6 miejscu w województwie świętokrzyskim, zyskując prawo posługiwania się prestiżowym tytułem „Brązowej Szkoły 2018”.
  • ·         W rankingu szkół olimpijskich „Pespektyw” z 2016 roku zajęliśmy 3 miejsce w województwie świętokrzyskim.

Jesteśmy szkołą o pięknych tradycjach, wspaniałym dorobku i świetnych perspektywach. Jako najstarsza (istniejąca od 1936 roku) szkoła średnia w mieście szczycimy się rzeszą ponad 8 tysięcy absolwentów, którzy odebrawszy staranne wykształcenie, realizują swoje edukacyjne zamierzenia, osiągają zawodowe i życiowe sukcesy. Najlepszą miarą jakości edukacji prowadzonej w I LO jest fakt, iż blisko 100% naszych absolwentów zdobywa indeksy renomowanych uczelni.

Potrafimy doskonale przygotować naszych uczniów do matury, stanowiącej przepustkę na wymarzone studia wyższe. Z dumą spoglądamy na wyniki uzyskiwane przez naszych abiturientów. Są one znacznie wyższe od średnich wyników publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Potwierdzeniem świetnych wyników naszych abiturientów na egzaminie maturalnym są rokrocznie przygotowywane rankingi. Będąc bezapelacyjnie najlepszą szkołą średnią w Starachowicach jesteśmy klasyfikowani w gronie najlepszych szkół województwa świętokrzyskiego.

Mamy wybitne osiągnięcia w pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Powodem naszej dumy są sukcesy uczniów I LO we wszystkich liczących się olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W ciągu ostatnich kilku lat ponad 80. naszych uczniów uzyskało tytuł laureata lub finalisty eliminacji centralnych. Rokrocznie olimpijskie laury zdobywają uczniowie, których pasją pozostają przedmioty humanistyczne, przyrodnicze i ścisłe. W bieżącym roku szkolnym po olimpijskie laury na szczeblu centralnym sięgnęli uczniowie I LO uczestniczący w Olimpiadzie Matematycznej i Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

Szkoła posiada doskonałą bazę dydaktyczną. Dysponujemy najnowocześniejszą infrastrukturą sportową w Starachowicach. Do dyspozycji naszych uczniów jest nowo wybudowana hala sportowa z pełnym zapleczem sanitarnym i siłownią. W szkole funkcjonuje bogato wyposażona biblioteka i świetlica szkolna. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki i sklepiku szkolnego. Szkolne pracownie są dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie I LO mogą korzystać z dwóch pracowni informatycznych wyposażonych w ponad 40 komputerów. Skomputeryzowana jest również biblioteka szkolna (centrum multimedialne), sekretariat szkoły i pokój nauczycielski. Dzięki stałemu łączu każdy komputer w szkole ma dostęp do szybkiego internetu. Wszystkie klasy to  nowoczesne pracownie multimedialne, które dają szansę na stałe podnoszenie atrakcyjności i efektywności procesu dydaktycznego. 

Stale wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną dopasowując ją do potrzeb i aspiracji naszych uczniów. Dla tych, którzy rozpoczną edukację w klasie humanistyczno - lingwistycznej oferujemy możliwość uczestnictwa w fakultatywnym programie edukacji filmowej. Uczestnikom projektu proponujemy cotygodniowe zajęcia dodatkowe w ramach ogólnopolskiego projektu „Filmoteka Szkolna” (objętego patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Celem tychże zajęć jest nauczenie świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową oraz rozpoznawania środków wyrazu artystycznego, którymi posługuje się film. Proponujemy także comiesięczny udział w „Szkolnych Spotkaniach Filmowych” organizowanych przez kieleckie kino „Moskwa” przy poparciu i współpracy Filmoteki Narodowej.

W trosce o stałe podnoszenie jakości edukacji lingwistycznej prowadzimy - jako jedyna szkoła w mieście - naukę w grupach międzyoddziałowych uwzględniających stopień opanowania wybranych przez uczniów języków obcych. Zastosowanie tego nowatorskiego rozwiązania umożliwia uczniom (niezależnie od zdeklarowanego profilu klasy) naukę wybranych przez siebie języków obcych. Osobom zainteresowanym uzyskiwaniem certyfikatów językowych z języka angielskiego oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalnej, międzyoddziałowej grupy językowej przygotowującej do egzaminów First Certificate in English oraz Certificate in Advanced English.

I Liceum Ogólnokształcące ma najbogatszą ofertę językową spośród wszystkich szkół powiatu starachowickiego. Nasi uczniowie mogą uczyć się języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego. Praktyczną znajomość języków obcych można doskonalić uczestnicząc w obozach językowych UNESCO i wymianach młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Rumunii oraz angażując się w projekty realizowane we współpracy ze szkołami z krajów Unii Europejskiej.

Współpracujemy z wieloma uczelniami i placówkami badawczymi w kraju i za granicą. Szczególnie atrakcyjne są wyjazdy organizowane dla pasjonatów fizyki do Genewy i Barcelony.

Jesteśmy szkołą o niepowtarzalnym klimacie! Tylko u nas podczas Dnia Wiosny usłyszycie śpiewających nauczycieli. U nas też możecie zabłysnąć talentem reżyserskim i aktorskim przygotowując spektakle na Dzień Teatru lub zagrać w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Poligloci! Dla Was mamy Dzień Języków Obcych. Możecie wcielić się w ulubionego rapera, wygłosić w języku Szekspira słynny monolog Hamleta. To nie wszystko. W szkole działa dyskusyjny klub filmowy, Liga Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż,  szkolny klub europejski, szkolny klub sportowy oraz 111 Artystyczna Drużyna Harcerska.

Liczymy na Wasz udział we współrządzeniu szkołą. Chcemy wspierać Waszą samorządność. W przypadku trudności zapewniamy fachową pomoc pedagoga szkolnego, psychologów i wychowawców. W porozumieniu z nauczycielami możecie skorzystać również z różnych form indywidualnej pomocy w nauce i uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z wybranych przez Was przedmiotów. W trosce o wasz wszechstronny rozwój przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w pracach koła filmowego, teatralnego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, matematycznego, historycznego, warsztatach źródłoznawczych i informatycznych, zajęciach lingwistycznych i sportowych.