ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Starachowicach

 

 Jesteśmy szkołą o pięknych tradycjach, wspaniałym dorobku i świetnych perspektywach. Jako najstarsza (istniejąca od 1936 roku) szkoła średnia w mieście szczycimy się rzeszą ponad 8 tysięcy absolwentów, którzy odebrawszy staranne wykształcenie, realizują swoje edukacyjne zamierzenia, osiągają zawodowe i życiowe sukcesy. Najlepszą miarą jakości edukacji prowadzonej w I LO jest fakt, iż blisko 100% naszych absolwentów zdobywa indeksy renomowanych uczelni.

 • Potrafimy doskonale przygotować naszych uczniów do Nowej Matury, stanowiącej przepustkę na wymarzone studia wyższe.
  Z dumą spoglądamy na wyniki uzyskiwane przez naszych abiturientów. Są one znacznie wyższe od średnich wyników publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
  Potwierdzeniem świetnych wyników naszych abiturientów na egzaminie maturalnym są rokrocznie przygotowywane rankingi. Będąc bezapelacyjnie najlepszą szkołą średnią w Starachowicach jesteśmy klasyfikowani w gronie najlepszych szkół województwa świętokrzyskiego (ranking przygotowano na podstawie wyników matury 2010, 2011, 2012 i 2013 roku z języka polskiego, matematyki i języków obcych).

Top 20 – najlepsze szkoły średnie w regionie

Ranking maturalny 2011 roku

 Cieszy nas fakt, iż nasze liceum uzyskiwało w kolejnych latach najlepszy wskaźnik „zdawalności” matury spośród wszystkich szkół z terenu powiatu starachowickiego.

Top 10 świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych

Spójrzcie, liczby mówią same za siebie:

MATURA 2005
   - W I LO z jej wymogami nie poradziło sobie tylko (!) 3% abiturientów.
   - w innych szkołach średnich naszego powiatu nie zdało (!) 12% uczniów.
   - w kraju matury nie zdało 13% maturzystów.

 

MATURA 2006
   - w I LO matura nie powiodła się jedynie 3% uczniów.
   - w szkołach średnich naszego powiatu egzamin okazał się zbyt trudny dla aż 13% abiturientów.
   - w szkołach średnich naszego województwa nie sprostało wymogom egzaminacyjnym aż 23,5% uczniów.

 

MATURA 2007 - 100% zdawalności!!!


MATURA 2008

   Powodów do satysfakcji dostarczy nam także wyniki matury 2008 roku. Jej wymaganiom sprostało aż 98% abiturientów I LO.

 

MATURA 2009
   Dobrą maturalną passę podtrzymali uczniowie I LO także w 2009 roku. Doskonale radząc sobie z egzaminacyjnymi wymaganiami (zdawalność matury – 98,75%) sprawili, że I LO – tradycyjnie już nie mając sobie równych w Starachowicach – znalazło się na 7 pozycji w województwie świętokrzyskim w rankingu maturalnym opracowanym przez Echo Dnia. To nasz sukces, powód do dumy i wynik ustawicznej pracy nad poprawą efektywności nauczania. Żadna ze starachowickich szkół nie może się z nami mierzyć.

 

MATURA 2010

Doskonale poradzili sobie uczniowie I LO z maturą w 2010 roku. Jej wymogom sprostało 98,7% abiturientów naszej szkoły (średnia „zdawalność” matury w województwie świętokrzyskim wyniosła 80%).

 

MATURA 2011

Dobrą maturalną passę podtrzymali nasi abiturienci także w 2011 roku. Aż 97% uczniów sprostało maturalnym wymaganiom (średnia „zdawalność” matury w Polsce wyniosła 75,5%).

 

MATURA 2012

Powodów do satysfakcji dostarczyły nam także wyniki matury 2012 roku . 98% uczniów naszego liceum z powodzeniem zmierzyło się z maturalną próbą (średnia „zdawalność” matury w Polsce wyniosła 80%).

 

To nasz sukces, powód do dumy i wynik ustawicznej pracy nad poprawą efektywności nauczania. Żadna ze starachowickich szkół nie może się z nami mierzyć.
Gwarancją uzyskania bardzo dobrego wyniku na egzaminie maturalnym są m.in.:

   - Staranne profilowanie klas zakładające przeznaczanie szczególnie wiele godzin w cyklu nauczania na przedmioty kierunkowe - wybierane przez uczniów na egzaminie maturalnym.
   - Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej, potrafiącej przekazać niezbędny zasób wiedzy i wykształcić potrzebne umiejętności.
   - Bogata oferta zajęć dodatkowych.
   - Perfekcyjne przygotowanie matury od strony organizacyjnej.
 • Szkoła posiada doskonałą bazę dydaktyczną. Dysponujemy najnowocześniejszą infrastrukturą sportową w Starachowicach. Do dyspozycji naszych uczniów jest nowo wybudowana hala sportowa z pełnym zapleczem sanitarnym i siłownią. W szkole funkcjonuje bogato wyposażona biblioteka i świetlica szkolna. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki i sklepiku szkolnego. Szkolne pracownie są dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie I LO mogą korzystać z dwóch pracowni informatycznych wyposażonych w ponad 40 komputerów. Skomputeryzowana jest również biblioteka szkolna (centrum multimedialne), sekretariat szkoły i pokój nauczycielski. Dzięki stałemu łączu każdy komputer w szkole ma dostęp do szybkiego internetu.

 • Naszym atutem jest 14 nowoczesnych pracowni multimedialnych i 4 tablice interaktywne pozwalające podnieść atrakcyjność i efektywność procesu dydaktycznego.

 • Powodem naszej dumy są znakomite osiągnięcia uczniów I LO we wszystkich liczących się olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W ciągu ostatnich kilku lat ponad 70. naszych uczniów uzyskało tytuł laureata lub finalisty eliminacji centralnych.

 • O wysokim poziomie edukacji w I LO dobitnie świadczą wyniki prestiżowego rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej". Z satysfakcją spoglądaliśmy na wyniki zestawienia opublikowanego w styczniu 2009 r. Odnotowując awans w skali kraju o prawie 100 miejsc zostaliśmy sklasyfikowani na 10 pozycji w województwie świętokrzyskim. Jeszcze okazalej wypadły dla I LO wyniki rankingu opublikowanego w styczniu 2010 roku. Plasując się na 111 pozycji w kraju i 6 w województwie świętokrzyskim zanotowaliśmy najlepszy wynik w historii szkoły. Podkreślić trzeba nadto, że tak wysokiej pozycji na rankingowej liście nie udało się dotąd zając żadnej ze starachowickich szkół. Satysfakcji dostarczył nam także najnowszy ranking "Perspektyw" i „Rzeczpospolitej" (2011 rok). W rankingowym module uwzględniającym sukcesy odnoszone przez uczniów w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych poprawiliśmy wynik uzyskany w ubiegłym roku. Będąc bezapelacyjnie najlepszą szkołą średnią w Starachowicach zostaliśmy sklasyfikowani na 104 miejscu w Polsce. Przynależność I LO do ścisłej czołówki najlepszych szkół województwa świętokrzyskiego potwierdziły także najnowsze – opublikowane w 2012 i 2013 roku rankingi.
 • Stale wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną dopasowując ją do potrzeb i aspiracji naszych uczniów. Dla tych, którzy w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczną edukację w klasie humanistycznej oferujemy możliwość uczestnictwa w fakultatywnym programie edukacji filmowej. Uczestnikom projektu proponujemy cotygodniowe zajęcia dodatkowe w ramach ogólnopolskiego projektu „Filmoteka Szkolna” (objętego patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Celem tychże zajęć jest nauczenie świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową oraz rozpoznawania środków wyrazu artystycznego, którymi posługuje się film. Proponujemy także comiesięczny udział w „Szkolnych Spotkaniach Filmowych” organizowanych przez kieleckie kino „Moskwa” przy poparciu i współpracy Filmoteki Narodowej.
 • Uczniom klasy matematyczno–fizycznej oferujemy możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach fakultatywnych z geografii. Dodatkowe zajęcia z geografii pozwolą na rozwinięcie zainteresowań, pogłębienie wiedzy oraz solidne przygotowanie do matury dla tych uczniów, którzy skłonni będą wybrać geografię jako jeden z przedmiotów maturalnych. Dodatkowe zajęcia fakultatywne stanowić będą uzupełnienie dla treści przekazywanych na lekcjach geografii realizowanych w wymiarze przewidzianym przez ramowy plan nauczania w liceum ogólnokształcącym.
 • W trosce o stałe podnoszenie jakości edukacji lingwistycznej prowadzimy - jako jedyna szkoła w mieście - naukę w grupach międzyoddziałowych uwzględniających stopień opanowania wybranych przez uczniów języków obcych. Zastosowanie tego nowatorskiego rozwiązania umożliwia uczniom (niezależnie od zdeklarowanego profilu klasy) naukę wybranych przez siebie języków obcych.
 • Osobom zainteresowanym uzyskiwaniem certyfikatów językowych z języka angielskiego oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalnej, międzyoddziałowej grupy językowej przygotowującej do egzaminów First Certificate in English oraz Certificate in Advanced English.
 • I Liceum Ogólnokształcące ma najbogatszą ofertę językową spośród wszystkich szkół powiatu starachowickiego. Nasi uczniowie mogą uczyć się języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego. Praktyczną znajomość języków obcych można doskonalić uczestnicząc w obozach językowych UNESCO i wymianach młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Rumunii oraz angażując się w projekty Socrates - Comenius realizowane we współpracy ze szkołami z krajów Unii Europejskiej.
 • Jesteśmy szkołą o niepowtarzalnym klimacie! Tylko u nas podczas Dnia Wiosny usłyszycie śpiewających nauczycieli. U nas też możecie zabłysnąć talentem reżyserskim i aktorskim przygotowując spektakle na Dzień Teatru lub zagrać w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Poligloci! Dla Was mamy Dzień Języków Obcych. Możecie wcielić się w ulubionego rapera, wygłosić w języku Szekspira słynny monolog Hamleta. To nie wszystko. W szkole działa dyskusyjny klub filmowy, Liga Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż, kawiarenka internetowa, szkolny klub europejski, szkolny klub sportowy oraz 111 Artystyczna Drużyna Wędrownicza.
 • Liczymy na Wasz udział we współrządzeniu szkołą. Chcemy wspierać Waszą samorządność. W przypadku trudności zapewniamy fachową pomoc pedagoga szkolnego, psychologów i wychowawców. W porozumieniu z nauczycielami możecie skorzystać również z różnych form indywidualnej pomocy w nauce i uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z wybranych przez Was przedmiotów.
 • W trosce o wasz wszechstronny rozwój przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w pracach koła filmowego, teatralnego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, matematycznego, historycznego, warsztatach źródłoznawczych i informatycznych, zajęciach lingwistycznych i sportowych.

 

Czekamy na Was! Czekamy na Ciebie!