Images-loading

Program obchodów jubileuszu

Program obchodów 80-lecia

I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach

 01-10-2016

I CZĘŚĆ ZJAZDU:
 
-   9.30 – 10.30  Msza  Święta w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Starachowicach

 -  11.00 – 12.30  uroczystości rocznicowe w Starachowickim Centrum Kultury,

     ul. Radomska 21

 -  13.00 – 16.00 spotkania absolwentów i zaproszonych gości w gmachu I LO

 

         II CZĘŚĆ ZJAZDU:

 -  20.00 – Bal  Absolwenta w budynku szkoły, ul. Radomska 37

Koszt uczestnictwa w obchodach jubileuszu:

 

Część I – 100 zł:  Uczestnikom zapewniamy  poczęstunek w formie „szwedzkiego stołu”,

                            a także jubileuszowe pamiątki:  jubileuszową publikację, kubek, „smycz”

                            i metalową tarczę z logo szkoły

 

Część II – 140 zł – Bal Absolwenta w budynku I LO

 

 

Zainteresowanych prosimy o dokonywanie wpłat w terminie do  30-06-2016  z dopiskiem:

I  część  Zjazdu (kwota 100 zł)

II część Zjazdu (kwota 140zł)

I i II część (kwota 240 zł)

na rachunek Stowarzyszenia  Przyjaciół I LO w Starachowicach „Nasza Jedynka”

Starachowice ul. Radomska 37

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

I Oddział w Starachowicach

nr rachunku: 40 1240 2281 1111 0010 6700 8486