ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

Rekrutacja do 3 letniego liceum ogólnokształcącego

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020 będą brane pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  :
  1.  do klasy matematyczno - fizycznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);
  2.  do klasy matematyczno - geograficznej : język polski, matematyka, geografia, fizyka lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);
  3.  do klasy humanistyczno - lingwistycznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub wiedza o społeczeństwie (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);
  4.  do klasy biologiczno - chemicznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę).