ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

Rekrutacja do 4-letniego liceum ogólnokształcącego

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 będą brane pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  :
  1. do klasy matematyczno - fizycznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);
  2. do klasy matematyczno - geograficznej : język polski, matematyka, geografia, język angielski lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);
  3. do klasy humanistyczno - lingwistycznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub wiedza o społeczeństwie (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);
  4. do klasy biologiczno - chemicznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę).