ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

Rekrutacja do 4-letniego liceum ogólnokształcącego

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 będą brane pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 

  • do klasy matematyczno - fizycznej: język polski, matematyka, fizyka, język obcy nowożytny,

  • do klasy matematyczno - geograficznej: język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);

  • do klasy humanistyczno - lingwistycznej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia  (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);

  • do klasy biologiczno - chemicznej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę).