ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

 W roku szkolnym 2018/2019
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Starachowicach

oferuje naukę w następujących klasach:

 

 

  • Humanistyczno–lingwistycznej z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i języka angielskiego. Klasa przygotowuje do podjęcia studiów m.in. na: prawie, stosunkach międzynarodowych, politologii, europeistyce, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, psychologii, socjologii, filologii polskiej, filologii angielskiej, lingwistyce, filozofii, kulturoznawstwie, kierunkach studiów na uczelniach pedagogicznych i artystycznych.

 

  •  Biologiczno-chemicznej z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii. Zainteresowanym zdawaniem matury z fizyki na poziomie rozszerzonym oferujemy dodatkowe zajęcia fakultatywne z fizyki w całym, trzyletnim cyklu edukacji. Klasa przygotowuje do podjęcia studiów m.in. na: akademiach medycznych (wydział lekarski, stomatologia, farmacja), geologii, inżynierii środowiska, biotechnologii, biologii, chemii, architekturze krajobrazu, gospodarce przestrzennej, ochronie środowiska, kierunkach studiów na akademiach wychowania fizycznego, uczelniach pedagogicznych i akademiach rolniczych.

 

  • Matematyczno-geograficznej z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii oraz informatyki lub fizyki (do wyboru przez ucznia). Klasa przygotowuje do podjęcia studiów m.in. na: informatyce, elektronice, telekomunikacji, automatyce, robotyce, matematyce, kierunkach ekonomicznych, technicznych, pedagogicznych i wyższych szkołach morskich.

 

  • Matematyczno-fizycznej z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki. Klasa przygotowuje do podjęcia studiów m.in. na: informatyce, elektronice, telekomunikacji, automatyce, robotyce, fizyce, fizyce medycznej, astronomii, matematyce, kierunkach ekonomicznych, technicznych, pedagogicznych i wyższych szkołach morskich.