Szukaj

A A A

16 grudnia 2016 r w gmachu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbył się finał Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego 2016/2017.

Wśród wszystkich liceów województwa świętokrzyskiego, najliczniejszą grupę laureatów Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego  2016/2017 stanowili uczniowie  I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.

Drugie miejsce w kategorii A zajął Norbert Sikorski, a trzecie w kategorii A – Albert Rojek. Pierwsze miejsce w kategorii B wywalczył Jakub Kołaczyński, uzyskując maksymalną liczbę punktów. Wszyscy trzej laureaci są uczniami klasy III e o profilu matematyczno-fizycznym Jedynki. Do konkursu  przygotowywali się pod okiem nauczycielki matematyki Joanny Głuszek.

SERDECZNE GRATULACJE DLA CHŁOPAKÓW I PANI JOANNY GŁUSZEK! 

Zdjęcie nr  1 : od lewej Jakub Kołaczyński, Albert Rojek i Norbert Sikorski z przedstawicielkami  Wojewódzkiej Komisji Konkursowej  

Zdjęcie nr 2: nauczycielka Joanna Głuszek ze swoimi podopiecznymi podczas finałowej gali

W piątek 6 stycznia 2017 r. w Pałacyku Tomasza Zielińskiego w Kielcach nastąpiło podsumowanie Matematycznego Maratonu Maturalnego 2016/2017 . Podczas uroczystej gali laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Piątkową uroczystość uświetnił również wykład profesora matematyki Arkadiusza Płoskiego zatytułowany „Blaise Pascal, matematyk i filozof” oraz występ uczniów kieleckiej szkoły muzycznej. 

Finał konkursu przeprowadzono w trzech kategoriach: A, B i C, osobno dla liceów i techników. Kategorie związane były z punktacją, jaką uczestnicy uzyskali z egzaminu gimnazjalnego z matematyki (A – bardzo wysoka punktacja, B – wysoka, C – średnia). 

W szranki matematycznych zmagań stanęło ponad 250 uczniów świętokrzyskich liceów i techników wyłonionych w etapach szkolnych konkursu. Najliczniejszą grupę 106 uczestników stanowili uczniowie  kategorii A – liceum. Konkurs przeznaczony jest dla maturzystów uczących się matematyki na poziomie rozszerzonym, a jego głównym celem jest wspieranie młodzieży w przygotowaniach  do matury z tego przedmiotu. Maraton  pozwala również uczestnikom skonfrontować poziom ich aktualnej wiedzy matematycznej z najlepszymi uczniami świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorzy Maratonu to: Politechnika Świętokrzyska, Fundacja im. AGI SKROBACKIEJ „ Wiatr w Żagle”,    V LO im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach. Honorowy Patronat nad Maratonem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Sponsorami Maratonu są Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Kopalnia Łagów V.