Szukaj

A A A

Młodzi mieszkańcy Starachowic, którzy chcą aktywnie włączyć się w tworzenie polityki młodzieżowej w mieście, mogą zgłaszać swoje kandydatury do 13 listopada 2020 roku.

Czym jest Młodzieżowa Rada Miasta?

Młodzieżowa Rada Miasta jest organem samorządowym młodzieży miasta Starachowice. Rada ma charakter wnioskodawczy i opiniodawczy wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego wśród młodych mieszkańców miasta. Dzięki jej działaniom młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie uczestniczyć w życiu Starachowic.

Kto może zostać radnym Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice?

W skład Młodzieżowej Rady Miasta wejdzie 25 młodych ludzi, którzy uczą się w szkołach w Starachowicach w wieku od 13 do 19 lat. Osoby te angażują się lub chcą się zaangażować w życie publiczne np. swojej szkoły, osiedla lub całego miasta.

Dlaczego udział w Młodzieżowej Radzie Miasta jest tak ważny?

Działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta inspiruje młodzież do działania. Młodzieżowi radni realizują swoje cele poprzez działania lokalne w szkołach, osiedlach i w całym mieście, wspierają oddolne inicjatywy młodych mieszkańców miasta, którzy działają na rzecz społeczności Starachowic. Młodzieżowi Radni współpracują oraz wspierają samorządność uczniowską, a w swoich działaniach współpracują z przedstawicielami szkół, instytucji i urzędów. Urząd Miejski w Starachowicach realizuje projekty europejskie z Programu Erasmus+, Młodzieżowa Rada jest grupą inicjatywną projektów, przez co młodzież ma możliwość współtworzenia i uczestnictwa w projektach krajowych i europejskich. Działalność w Młodzieżowej Radzie, to także uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, konferencjach i wymianach międzynarodowych. Szereg doświadczeń jakie młodzi ludzie mogą nabyć, angażując się w działalność Rady stanowi pewny wpis do CV, a zdobyte doświadczenie ułatwi w poruszaniu się w świecie dorosłych.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane kandydowaniem do Młodzieżowej Rady Miasta zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, stanowiącym o zasadach działalności rady oraz prawach i obowiązkach radnego, a następnie złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami w formie papierowej do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45 do 13 listopada 2020 r. do godz. 15:00 lub drogą elektroniczną na adres młTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do formularza należy dołączyć listę osób, które popierają kandydata.

Formularz zgłoszeniowy kandydata niepełnoletniego musi zostać dodatkowo podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Do formularza zgłoszeniowego kandydat może dołączyć CV oraz załączniki np. kopie listów gratulacyjnych, dyplomów, referencji i innych dokumentów.  

Komisja ocenia nadesłane zgłoszenia kandydatów pod względem:

  1. zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych grupach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, członkostwo w samorządzie szkolnym;
  2. udziału w projektach obywatelskich;
  3. znajomości problemów młodych mieszkańców Starachowic;
  4. uzasadnienie własnej kandydatury, przygotowane przez kandydata.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 533 676 003 oraz poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty dla kandydata można uzyskać u opiekuna Samorządu Uczniowskiego - Katarzyny Serafin.

STATUT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

LISTA POPARCIA

Uwaga! W sytuacji kiedy uczniowie nie mają możliwości zebrania podpisów na listę poparcia, z powodu przeniesienia zająć szkolnych do sieci co spowodowane jest powszechną epidemią, lista poparcia nie jest wymagana.