Szukaj

A A A

Wielkimi krokami zbliża się Europejski Dzień Języków Obcych. Prezentujemy jedną z propozycji obchodów tego święta. Ogłaszamy konkurs na logo DJO! Poniżej znajdziecie regulamin! Zachęcamy do udziału i do wspólnej zabawy!

Regulamin konkursu na LOGO
Dnia Języków Obcych w I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo DJO jest Zespół Nauczycieli Języków Obcych.
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla
cyklicznie obchodzonego DJO w I LO w Starachowicach.
2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych,
reklamowych, korespondencyjnych oraz promocyjnych.
3. Konkurs trwa od 14.09.2020 r. do 24.09.2020 r.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu
indywidualnie lub zespołowo.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi
w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw
autorskich na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków
konkursu.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego
wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.
W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
• być czytelne i łatwe do zapamiętania,
• być łatwo identyfikowane z wydarzeniem jakim jest dzień Języków Obcych
• wzbudzać pozytywne emocje,
• składać się :
· tylko z logotypu (stylizacji literowej)
· tylko z elementu graficznego będącego symbolem
· lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
5.Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
6.Prace należy składać podając:
-imię i nazwisko,
-klasę,
-płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy przesyłać do 24.09.2020 na następujący adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie
konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z głównym celem zadania,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
1. Dyrektor szkoły
2. Przedstawiciele Zespołu Nauczycieli Językowców
3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
w/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę
konkursu.
2. Dla zwycięzców przewidziane są symboliczne nagrody.
3. Planowana data ogłoszenia wyników 25.09.2020 r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.