Szukaj

 • Szkoła Ludzi sukcesu

  Kształcimy ludzi sukcesu.

 • Kontakt
   
 • Rekrutacja

  2021

A A A

REGULAMIN KONKURSU I FORMULARZ ZGŁOSZENIA W ROZWINIĘCIU

Regulamin konkursu literackiego

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH

UCZNIÓW KLAS VII i VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

DO  UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM

INSPIROWANYM TWÓRCZOŚCIĄ STANISŁAWA LEMA

 

      Człowiek tym staje się większy, im większe napotyka przeszkody.

                                            Stanisław Lem, Obłok Magellana

 

Organizatorzy:

I Liceum Ogólnokształcące  im. Tadeusza Kościuszki

 

Cele konkursu:

 • zachęcanie dzieci do prezentowania własnej twórczości literackiej;
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów;
 • rozbudzanie umiejętności literackich;
 • poszerzanie wiedzy na temat twórczości Stanisława Lema – patrona roku 2021,
 • rozwijanie zainteresowania literaturą.

 

Regulamin konkursu:          

 1. Tematem konkursu jest twórczość Stanisława Lema.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
 3. Każdy uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz lub opowiadanie inspirowane twórczością Stanisława Lema, samodzielnie napisane, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane.
 4. Tekst nie może przekraczać 1 strony formatu A4 wydruku komputerowego
  - dla wiersza i 3 stron formatu A4 wydruku komputerowego – dla opowiadania. Obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,15.
 5. Prace należy podpisać godłem słownym. W osobnej kopercie, podpisanej tym samym godłem, powinna znaleźć się karta zgłoszenia, zawierająca następujące informacje:

- tytuł wiersza/opowiadania

- imię i nazwisko autora,

- klasa i szkoła,

- imię i nazwisko opiekuna literackiego,

- podpis rodzica/opiekuna prawnego autora .

 1. Prace należy składać w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach w terminie do 10.01.2022 r.

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatorów.

O wynikach konkursu poinformujemy mailowo.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia

 

Tytuł utworu ………………………………………………………….…………………

 

Imię i nazwisko autora.......................................................................................................

 

Szkoła.................................................................................................................................

 

Klasa...................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko opiekuna (telefon)....................................................................................

 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego………………………………………………………