Szukaj

  • Szkoła Ludzi sukcesu

    Kształcimy ludzi sukcesu.

  • Kontakt
     
  • Rekrutacja

    2021

A A A

19. listopada uczniowie klasy IIIA uczestniczyli w językoznawczych warsztatach dla maturzystów organizowanych przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego . Młodzież wybrała zajęcia na temat “Analiza środków językowych we fragmencie tekstu popularnonaukowego”. Spotkanie prowadził prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski. Wykład połączony został z warsztatami. Uczniowie pracowali z fragmentami książki prof. B. Walczaka ( UAM w Poznaniu) “ Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli wyrazy obcego pochodzenia w polszczyźnie”. Trzecioklasiści badali składnię fragmentów tegoż tekstu, jego leksykę , spójność i semantykę . Nauczyli się również obliczać współczynnik nominalności, dowiedzieli się , czemu on służy, jak pomaga badać język. No i oczywiście mogli poczuć “smak studiowania”J Zajęcia na tyle spodobały się uczniom, iż następny tego typu wyjazd jest już planowany. Tym razem na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczniom towarzyszyła wychowawczyni - Katarzyna Serafin i polonistka – Anita Utnik.

 

19. listopada uczniowie klasy IIIA uczestniczyli w językoznawczych warsztatach dla maturzystów organizowanych przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego . Młodzież wybrała zajęcia na temat “Analiza środków językowych we fragmencie tekstu popularnonaukowego”. Spotkanie prowadził prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski. Wykład połączony został z warsztatami. Uczniowie pracowali z fragmentami książki prof. B. Walczaka ( UAM w Poznaniu) “ Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli wyrazy obcego pochodzenia w polszczyźnie”. Trzecioklasiści badali składnię fragmentów tegoż tekstu, jego leksykę , spójność i semantykę . Nauczyli się również obliczać współczynnik nominalności, dowiedzieli się , czemu on służy, jak pomaga badać język. No i oczywiście mogli poczuć “smak studiowania”J Zajęcia na tyle spodobały się uczniom, iż następny tego typu wyjazd jest już planowany. Tym razem na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczniom towarzyszyła wychowawczyni - Katarzyna Serafin i polonistka – Anita Utnik.