Szukaj

A A A

 WAŻNE TERMINY  DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej  jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami.

 

 

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15,00

 

2.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                           o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

 

 

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r. do godz. 15,00

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

22 lipca 2021 r.

 

4.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

 

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r. do godz. 15,00

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14,00