ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

Najnowszy, opublikowany 27 stycznia, prestiżowy ranking „Perspektyw” potwierdza trwający niezmiennie od wielu lat prymat I LO w Powiecie Starachowickim!  

Cieszy nas nie tylko pozostawanie najlepszą szkołą średnią w Starachowicach, ale również coraz lepsze notowania w rankingu wojewódzkim. Rok temu Jedynka zajmowała 14 miejsce. W bieżącym roku sklasyfikowano nas na 12 pozycji.  

Przypomnę, że ranking „Perspektyw” powstaje na podstawie: wyników matur z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyników matur z przedmiotów dodatkowych potrzebnych przy rekrutacji na studia (45%) i wyników olimpiad przedmiotowych (25%).

https://2021.licea.perspektywy.pl/.../ranking-swietokrzyski 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego  na rok szkolny 2021/2022 będą brane pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 

  • do klasy matematyczno - fizycznej: język polski, matematyka, fizyka, język obcy nowożytny,

  • do klasy matematyczno - geograficznej: język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny fizyka lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);

  • do klasy humanistyczno - lingwistycznej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub wiedza o społeczeństwie (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);

  • do klasy biologiczno - chemicznej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę).