ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

Rejestracja wniosków/ przyjmowanie dokumentów w procesie rekrutacji do szkoły

 

W czasie trwania egzaminu maturalnego (do dnia 24 czerwca włącznie)  dokumenty związane z rekrutacją do szkoły będą przyjmowane w godzinach:

·         9:30 – 11:30,

·         13:30 – 14:30.

Od dnia 25 czerwca przyjomanie dokumentów będzie odbywać się w godzinach

od 8:00 do 14:00.