ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

Ósmoklasisto, zapraszamy do naszej szkoły, do klasy humanistyczno - lingwistycznej!
Raczej nie musimy nikogo przekonywać, że język angielski jest najpopularniejszym językiem obcym na świecie, którego znajomość pozwala na komunikowanie się z większością ludzi na kuli ziemskiej. Jego potencjał jest ogromny, dlatego w naszej szkole stawiamy na profesjonalne i praktyczne przygotowanie uczniów do mówienia po angielsku.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i tekst „LICEUM OGÓ“LNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STARACHOWICACH KLASA HUMANISTYCZNO LINGWISTYCZNA Zapraszamy do JEDYNKI! ENGLISH SATAWIAMY NA NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uczniowie tej klasy uczą się języka angielskiego w następującym wymiarze godzin: 1klasa godziny, 2 klasa godziny, 3 klasa godzin, klasa godzin”

Już od lat nasze liceum współpracuje z uczelniami w całej Polsce. Kilka lat temu nasza szkoła odpisała umowę partnerską z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Już dzisiaj możemy podzielić się z Wami kolejną dobrą wiadomością. Od przyszłego roku JEDYNKA rozpoczyna współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego Radomiu. Uczelnia obejmie patronatem klasę humanistyczno - lingwistyczną. Uczniowie tej klasy będą mogli uczestniczy w zajęciach z podstaw prawa prowadzonych na uczelni lub w murach naszej szkoły przez wykwalifikowanych pracowników naukowych uniwersytetu.
Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze decyzji o wyborze szkoły, zapraszamy do JEDYNKI, do klasy humanistyczno - lingwistycznej!
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie stoją i tekst „KLASA HUMANISYCZNO LINGWISTYCZNA BĘDZIE KLASĄ REALIZUJĄCĄ POSTAWY EDUKACJI PRAWNICZEJ. PARTONAT NAD KLASĄ ROZTOCZYŁ WYDZIAŁ PRAWA ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO HUMANISTYCZNEGO W RADMIU. ZAJĘCIA z PODSTAW PRAWA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ w NASZEJ SZKOLE W MURACH UCZELNI. POPROWADZĄJE PRACOWNICY NAUKOWI UNIWERSYTETU. HUMAN LINGWIN: coś WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA NAUKA... ILO zaprasza do klasy humanistyczno -lingwistycznej!”
I Liceum Ogólnokształcące oferuje naukę następujących języków:
 
- język angielski
- język francuski
- język niemiecki
- język rosyjski
 
Każdy uczeń, niezależnie od profilu klasy, uczy się języka angielskiego.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w grupach międzywydziałowych.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy nauczania uwzględniające nową podstawę programową, co zapewnia wysoki poziom lekcji i skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego.
Jednocześnie zależy nam na wszechstronnym rozwoju językowym uczniów, bo jak wiadomo, nowoczesny, dobrze wykształcony Polak, obywatel Europy i świata, posługuje się biegle przynajmniej dwoma językami obcymi – sam angielski w obecnych czasach to za mało!
 
 
 

W roku szkolnym 2021/2022 absolwentom szkół podstawowych oferujemy naukę w następujących klasach:  

 • matematyczno-fizycznej
  - z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki;  
 • matematyczno-geograficznej
  - z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii oraz fizyki lub informatyki (wyboru między fizyką i informatyką dokonuje uczeń);  
 • humanistyczno-lingwistycznej
  - z rozszerzonym programem nauczania j. polskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie i j. angielskiego (wyboru pomiędzy historią i wiedzą o społeczeństwie dokonuje uczeń);  
 • biologiczno-chemicznej
  - z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii.